Đào tạo

26/08/2019

ĐÀO TẠO ÁP DỤNG LEAN – TPM

Khai giảng 08/02/2020
Thời gian học: Thứ 7 hàng tuần
(Sáng 08h30 – 11h30; Chiều 13h00 – 16h00)
Mục tiêu khóa học:

  • Giúp các Học viên hiểu và nắm bắt các công cụ Lean 6 Sigma căn bản và cách áp dụng chúng để cải tiến quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức.
  • Tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt quá trình tồn tại của máy móc thiết bị, cụ thể là bốn “không”: + Không sự cố dừng máy, + Không phế phẩm, + Không hao hụt, + Không tai nạn.

Đối tượng học : Giám đốc, Trưởng phòng, Nhân viên, Cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty, Cán bộ chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình,…

Ngôn ngữ : Anh – Việt (tùy theo yêu cầu học viên)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Date 1

Time Topic Contents
8.3011.30 Lean Tools –  Lịch sử lean–  Các loại lãng phí cơ bản–  Jidoka, just-in-time–  Work cell, one piece flow–  5s, Kaizen
13.3016.30 –  Visual management–  Standardized work–  Takt time, Cycle time, Lead time–  Quick change over

Date 2

Time Topic Contents
8.3011.30 TPM (Total Productive Maintenance)   –  Giới thiệu TPM–  Lịch sử, Vai trò–  Mục tiêu và chính sáchTPM
13.3016.30 –  Phân tích các tổn thất–  Tổn thất tiềm ẩn–  Mean Time Between Failure;–  Mean Time To Repair

Date 3

Time Topic Contents
8.3011.30 TPM (Total Productive Maintenance) –  OEE – Overall Equipment Effectiveness–  Bài tập tình huống–  Giải Bài tập OEE–  Nguyên tắc TPM
13.3016.30 –  Autonomous Maintenance/ Bảo trì tự quản–  Planned Maintenance Bảo trì kế hoạch–  Safety, Health and Environment An Toàn sức khỏe và Môi trường–  Bài kiểm tra cuối khóa

Số buổi học : 06 buổi (03 ngày)

Học phí : 2.500.000 VNĐ/khóa 

Ưu đãi : Giảm còn 2.200.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc đăng ký nhóm >= 3 người. 
Hoặc giảm còn 2.300.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Hình thức nộp học phí :

  • Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC,  Số TK : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn. 
  • Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh, Số TK : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC
Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại   :  028 3885 6866 (Ms Nữ) – 0902 419 079 (Mr Vinh) – 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email          :  tuvan@irtc.edu.vn – daotao@irtc.edu.vn – daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website      :  www.irtc.edu.vn – www.tuvaniso.com.vn – www.lean6sigma.edu.vn – www.tqmivietnam.com
Facebook     :   https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

 *

 *

 

 

Đào tạo Related