KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA

( YELLOW BELTGREEN BELT BLACK BELT )

CÁC KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA SẮP KHAI GIẢNG :

>> LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT (Đai vàng) =>  Xem nội dung chương trình

>> LEAN SIX SIGMA GREEN BELT (Đai xanh)   =>  Xem nội dung chương trình

>> LEAN SIX SIGMA BLACK BELT (Đai Đen)     =>  Xem nội dung chương trình


Lean Six Sigma là một hệ thống các phương pháp và công cụ nhằm liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí hay các hoạt động không gia tăng giá trị trong quá trình sản xuất.

Các phương pháp và công cụ của Lean Six Sigma được áp dụng tuần tự theo năm bước của tiến trình DMAIC: Xác định – Đo lường – Phân tích – Kiểm sóat – Cải tiến, nhằm giúp công ty cải tiến quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian, chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mục tiêu chung của Lean Six Sigma là giảm sự biến thiên cho đầu ra của sản phẩm đây là các đặc tính chất lượng quan trọng mà thông qua nó khách hàng sẽ đánh giá chất lượng của sản phẩm

Trong hầu hết các hoạt động sản xuất/kinh doanh của một tổ chức, kẻ thù tiềm ẩn chính là những biến động và các lãng phí: Giá thành không hợp lý, năng suất lao động thấp, chất lượng không ổn định, thời gian giao hàng dài…, đó là những lý do khiến khách hàng không hài lòng.

Lean Six Sigma là một hệ thống các biện pháp ban đầu được phát triển bởi Công ty Motorola để cải tiến một cách có hệ thống các quá trình bằng cách loại bỏ sai lệch đối với đặc điểm kĩ thuật được thiết kế của sản phẩm hoặc dịch vụ. Khóa học cung cấp các kiến thức cơ sở, các nguyên lý, phương pháp, công cụ triển khai và ứng dụng Six – Sigma để nâng cao hiệu quả hoạch định và thực thi quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

Khóa học là nền tản để Học viên trở thành chuyên gia phân tích quá trình và hệ thống nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức từ mức độ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu.

Đặc biệt trong khóa học Lean 6 Sigma tại iRTC cùng đội ngũ Chuyên gia thiết kế với thời lượng 90% thực hành dựa trên số liệu thực tế,  Học viên dễ dàng nắm bắt thực hiện dự án cải tiến ngay tại khóa học và áp dụng ngay tại Doanh nghiệp

Mục đích khóa học Lean Six Sigma

Chương trình đào tạo Lean Six Sigma cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết về Lean Six Sigma cho các học viên, nhằm áp dụng vào công việc hàng ngày có hiệu quả hơn và thực thi cải tiến tại nơi mình làm việc, các thành viên có được các kỹ năng nhận diện các cơ hội cải tiến và ủng hộ sự thay đổi tốt hơn cho tổ chức biết được làm thế nào để thực hiện một dự án cải tiến theo Lean Six Sigma và khao khát thực hiện nó.

 ——————————

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC

Thông tin đăng ký khóa học tại iRTC :

Trụ sở       : 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại  : 028 3885 6866 (Ms Lợi) – 0902 419 079 (Mr Vinh) – 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email        : tuvan@irtc.edu.vn – daotao@irtc.edu.vn – daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    : www.irtc.edu.vn – www.tqmivietnam.com – www.tuvaniso.com.vn – lean6sigma.edu.vn