29/03/2017

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

KHAI GIẢNG NGÀY 22/12/2019

Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần
(Sáng 08h30 – 11h30; Chiều 13h00 – 16h00)

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT – K05/2018

Lean Six Sigma Green Belt là một trong các chứng chỉ của hệ thống chứng chỉ Lean Six Sigma. Lean Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma với mục tiêu là quản lý quá trình cải tiến ngay từ lúc đầu, khiến khách hàng hài lòng hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận.

Lean Six Sigma Green Belt/ Lean Six Sigma đai xanh
là khóa học tiếp nối sau khóa học Lean Six Sigma đai vàng, chương trình học gồm những kiến thức được đào sâu hơn, tiếp cận gần thực tiễn hơn.

 • Mục tiêu khóa học:
  • Giúp các Học viên hiểu và nắm bắt các công cụ Lean 6 Sigma căn bản và cách áp dụng để cải tiến sản phẩm/ quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức.
  • Hiểu được phương pháp DMAIC, các loại công cụ và kĩ thuật cải tiến quy trình trong từng giai đoạn dự án và làm sao thực hiện hiệu quả nhất
  • Biết được cách phát triển Project Charter thành công trong bất cứ dự án cải tiến nào
  • Biết được cách review dự án, phân tích các báo cáo của dự án, hoạt động đội nhóm, hiệu quả và kết quả
  • Đóng góp vào sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao sự hài lòng của khách hàng  
 • Đối tượng học: Giám đốc, Trưởng/ Phó Phòng, QA – QC, cán bộ kỹ thuật, đội ngũ phân tích cải tiến sản phẩm/ quá trình.
 • Hình thức học:
  • – Ngôn ngữ học: Anh – Việt (tùy theo yêu cầu học viên)
  • – Học song song lý thuyết (20%) và thực hành (80%)– Tài liệu đào tạo Anh – Việt– Điều kiện :
    + Học viên đã có kiến thức Yellow Belt hoặc tương đương.
    + Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,… 
  • Đầu khóa Học viên chọn mẫu đề tài thực tế tại Công ty cần cải tiến (hoặc chuyên gia cung cấp đề tài mẫu), chia nhóm (3-4 người/nhóm), vận dụng kiến thức thực hiện đề tài, báo cáo đề tài vào cuối khóa học (Phần này Chuyên gia sẽ hướng dẫn buổi đầu khóa học).
  • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Date 1                                                                

Time Section Lesson Contents
8.3011.30

Overview

of Lean Six Sigma

1
 • What Is Lean Six Sigma?
 • Where Did Lean Six Sigma Come From?
 • Why Do Organizations Use Lean Six Sigma?
 • Cost of Poor Quality
 • Connect with the Customer
 • Reduce Variation
 • Focus on the Process
 • Quantify the Dollar Impact
 • Engage the People
 • Lean Six Sigma Roles: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, Champion/Sponsor.
 • Project Type
 • Project Selection
 • DMAIC cycle overview: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
13.0016.00 2
 • LEAN Principles
 • Lean manufacturing introduction
 • 10 Lean wastes, TIMWOOD+++ model
 • Real example of Lean wastes
 • Lean manufacturing concepts
 • How does the LEAN and SIX SIGMA can combine together?
 • Green belt roles and objectivesLean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts

Date 2

Time

Section Lesson

Contents

8.3011.30 LeanManufacturingand it tools 3
 • Lean manufacturing and Lean in services
 • Lean tools:
  • -Kaizen
  • -Jidoka
  • -PokaYoke
  • -SMED
  • -Visual Management
  • -Kanban
  • -Hejunka
  • -JIT
  • -Gemba
  • -Cellular manufacturing
13.0016.00 4
 • Lean tools (continue)
  • -A3 problem solving
  • -Standardized work
  • -Line balancing
  • -TPM, OEE, MTTR, MTBF
 • Minitab software introduction for statistical analysis
 • Visio software introduction
 • Statistical analysis in Excel

Date 3 

Time

Section Lesson

Contents

8.3011.30 DefinePhase 5
13.0016.00 DefinePhase 6

Date 4

Time

Section Lesson

Contents

8.3011.30 DefinePhase 7
 • A3 project
 • Meeting Productivity
 • The RACI Matrix
 • Team Dynamics – The Alignment Model
 • KPIVs & KPOVs
 • Define phase wrap up
13.0016.00 Measure phase 8
 • Value Stream Definitions
 • Measuring Customer Demand (Takt Time)
 • Data Types
 • Continuous and Discrete Measures
 • Efficiency & Effectiveness
 • Data Collection Plan
 • Sampling calulation

Date 5

Time Section Lesson

Contents

8.3011.30 Measure phase 9
 • Collect Baseline Data: DPU, DPO, DPMO, PPM, First time yield, Logistic yield, Throughput

yield

 • Detailed Process Map: As Is Mapping, To Be mapping, Swimming lane
 • Fishbone Diagram
 • X-Y Diagram
 • Measurement Systems Analysis (MSA)
 • -Perform the step by step methodology in Variable and Attribute MSA’s
 • -Identify the various components of variation so corrections can be made and the gage error reduced
 • -The differences between Repeatability, Reproducibility, Accuracy and Precision
13.0016.00 10
 • Six Sigma Statistics
 • Various statistics used to express location and spread of data
 • The characteristics of a Normal Distribution
 • Test for Normality
 • The difference between Special Cause and Common Cause Variation
 • A variety of graphs for data: Pareto, boxplot, dotplot, progress chart, Scatter, IMR, X-R, X-S, p, np, c, u, …

Date 6

Time

Section Lesson

Contents

8.3011.30 Measure Phase 11
 • Capability for Continuous Data
 • The impact of Non-normal data on the analysis presented in this module for continous capability
 • Process performance analysis: cp, cpk, pp, ppk calculations
13.0016.00 AnalyzePhase 12
 • Multi-Vari Analysis
 • How data distributions become Non-normal when they are really Normal
 • Basic tenets of the Central Limit Theorem
 • Determine root causes
 • Correlation analysis

Date 7

Time Section Lesson Contents
8.3011.30 AnalyzePhase 13
 • Hypothesis Testing
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Regession analysis
 • Non-Linear Regression Analysis
 • Multiple Linear Regression Analysis (MLR)
 • Residuals Analysis
13.0016.00 AnalyzePhase 14
 • ANOVA-Analysis of Variable (ANOVA 1 way & 2 way)
 • The reason for experimenting
 • Design of experiment (DoE)-Full fractorial

Date 8

Time Section Lesson Contents
8.3011.30 Improve Phase 15
 • Generating ideas for solutions
 • Sequence number process
 • Six thinking hats
 • Brainstorming
 • 635 method
13.3016.30 16
 • Selection and evaluation of solution
 • Knock-out analysis
 • Criterial-based matrix
 • Cost-benefit analysis

Date 9

Time

Section Lesson

Contents

8.3011.30 Control phase 17
 • Statistical Process Control – SPC
 • Control charts
 • Control Chart parameter calculations such as UCL, LCL and the Center Line
 • Six sigma control plan (5 phases)
  • -Training
  • -Documentation
  • -Monitoring
  • -Response
  • -Align system and structure
13.0016.00 Evaluation 18
 • Lean Six Sigma final test (Multiple Choice Question)
 • Group presentation: progress and result of Lean Six Sigma project
 • Congratulation and cheer up

– Số buổi học: 18 buổi/khóa

– Số giờ học: 3 giờ /buổi

– Ngôn ngữ đào tạo: Anh – Việt

– Tài liệuAnh – Việt

– Hình thức học: Lý thuyết, thực hành, làm dự án (Buổi học đầu tiên quý Học viên vui lòng chia nhóm để làm dự án,số lượng tùy thuộc vào sĩ số lớp học)

– Điều kiện:

+ Học viên đã có kiến thức Yellow Belt

+ Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,…

+ Đăng ký và nộp học phí trước ngày học 3 ngày.

– Học phí:  8.900.000 VNĐ/khóa

Ưu đãi:

+ Giảm còn 8.600.000VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người

+ Giảm còn 8.700.000VNĐ/khóa nếu nộp trước 05 ngày

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.

Hình thức nộp học phí : 

 • Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 • Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC,  Số TK : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn.
 • Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh, Số TK : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.

——————————

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC
Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại   :  028 3885 6866 (Ms Nữ) – 0902 419 079 (Mr Vinh) – 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email          :  tuvan@irtc.edu.vn – daotao@irtc.edu.vn – daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website       : www.irtc.edu.vn – www.tuvaniso.com.vn – www.lean6sigma.edu.vn – www.tqmivietnam.com

Facebook     :   https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/

 Trân trọng cảm ơn !

Đào tạo Related