09/03/2018

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

Khai giảng ngày: 22/12/2019

Thời gian học: chủ nhật hàng tuần

(sáng từ 08h30 – 11h30; Chiều từ 13h00 – 16h00)

Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) là khóa học căn bản trong hệ thống Lean Six Sigma nhưng hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, đặc biệt đi sâu vào các công cụ cải tiến giải quyết phần lớn các vấn đề chất lượng, tạo tiền đề nghiên cứu level Green Belt, được sự hướng dẫn chi tiết  cách vận dụng, áp dụng các công cụ Lean Six Sigma Yellow Belt của Chuyên gia sau khóa học học viên có thể  áp dụng vào Doanh nghiệp để cải tiến một dự án cụ thể.

Khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt là nền tảng để học viên trở thành chuyên gia phân tích nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức ở mức độ căn bản Lean Six Sigma Yellow Belt và tiếp tục chuyên sâu ở khoá kế tiếp Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt.

Mục đích khóa học:

– Giúp Học viên tiếp cận kiến thức căn bản về Lean Six Sigma – Các công cụ

– Áp dụng thực hiện cải tiến các dự án nhỏ

– Nắm được các phương pháp và công cụ triển khai Lean Six Sigma trong quản lý chất lượng, hoạch định và thực thi

Đối tượng học:Nhân viên, CBQL chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm cải tiến quá trình

Hình thức học:

– Lý thuyết 20%, thực hành 80%

– Học nhóm, chọn đề tài cải tiến, thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa

Công cụ hỗ trợ khóa học:

– Mỗi Học viên chuẩn bị 01 laptop có cài đặt ứng dụng Minital, Visio và mang theo mỗi buổi học.

Nội dung khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt

Chuyên gia: Master Black Belt (MBB) Kiều Văn Tôn – Master Black Belt. Phạm Thanh Diệu

Lean Six Sigma Black Belt. Huỳnh Bảo Tuân

Date

Section

Lesson

Contents

Day 01

Lean Six Sigma Introduction

1

 • Six Sigma and Organizational Goals
 • History of Quality, Quality Gurus, History of Six Sigma, Structure of Six Sigma Team, The Lean Six Sigma Yellow Belt

2

 • LEAN Principles
 • Lean Wastes, Examples of Waste

Day 02

Lean Six Sigma Introduction

3

 • Jidoka, Just-in-Time, Pull Production, Work Cell, One Piece Folw, 5s, Visual Management, Standardized Work, Takt Time, Cycle Time, Lead Time,

4

 • Kaizen, 8D, SMED, Kanban, Error Proffing, TPM Value Stream Mapping (Visio software application) Part 1

Day 03

Lean Six Sigma Introduction

5

 • Minitab Software Introduction
 • Minitab Software Application

Define Phase

6

 • Voice of the Customer Analysis – Pareto, QFD
 • Voice of Process – SIPOC
 • Project Charter

Day 04

Measure Phase

7

 • Data Collection Plan
 • Data definition

Analyze

Phase

8

 • Process Analysis, Brainstorming Root Causes,

Day 05

Improve

Phase

9

 • Hypothesis – z test, t test

Control Phase

10

 • Controls Charts: XbarR, I&MR, p,np,u and c Charts

– Số buổi học: 10 buổi/khóa

– Số giờ học: 3 giờ /buổi

– Ngôn ngữ đào tạo: Anh – Việt

– Tài liệuAnh – Việt

– Hình thức học: Lý thuyết, thực hành, làm dự án (Buổi học đầu tiên quý Học viên vui lòng chia nhóm để làm dự án, số lượng tùy thuộc vào sĩ số lớp học)

– Điều kiện:

+ Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,…

– Học phí: 4.800.000 VNĐ/khóa

– Ưu đãi:  + Giảm còn 4.500.000VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người

+ Giảm còn 4.700.000VNĐ/khóa nếu nộp trước 05 ngày

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.

Hình thức nộp học phí :

 • Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 • Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC,  Số TK : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN Tây Sài Gòn. 
 • Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh, Số TK : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM. 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC
Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại   :  028 3885 6866 (Ms Nữ) – 0902 419 079 (Mr Vinh) – 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email          :  tuvan@irtc.edu.vn – daotao@irtc.edu.vn – daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website       : www.irtc.edu.vn – www.tuvaniso.com.vn – www.lean6sigma.edu.vn – www.tqmivietnam.com

Facebook     :   https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/

 

Đào tạo Related