Giới thiệu

tqmivietnam.com là trang tin tức của Trung tâm iRTC chuyên về các chủ đề ISO, điều hành sản xuất, các tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo kỹ năng mềm, chất lượng,…