Blog Post

Chi phí sản xuất trực tiếp là gì?

Chi phí sản xuất trực tiếp là gì? Cách tính chi phí sản xuất

Đối với doanh nghiệp, chi phí sản xuất không chỉ đơn thuần là những con số trên bàn tính mà còn là cơ sở nói lên khả năng cạnh tranh, sinh lời cũng như sự ưu việt trong hoạt động của doanh nghiệp. Hành trình tìm hiểu về chi phí sản xuất trực tiếp trong bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về chi phí sản xuất cũng như cách mà doanh nghiệp có thể thực hiện để tối ưu chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí sản xuất trực tiếp.

Sự khác biệt giữa chi phí sản xuất trực tiếp và gián tiếp

Chi phí sản xuất trực tiếp là gì?
chi-phi-san-xuat-truc-tiep-la-gi

Trước khi đi vào chi tiết về chi phí sản xuất trực tiếp, chúng ta cần hiểu được sự khác biệt giữa chi phí sản xuất trực tiếp và gián tiếp. Đây là hai khái niệm liên quan đến chi phí sản xuất và cùng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tính toán chi phí sản xuất của một doanh nghiệp. Việc phân loại chi phí chính xác sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tính chi phí sản phẩm của đơn vị.

Chi phí sản xuất trực tiếp được xác định bằng tổng các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Đây là các khoản chi phí có thể được theo dõi và phân bổ cho từng sản phẩm cụ thể.  Chi phí sản xuất trực tiếp bị ảnh hưởng và thường thay đổi tỉ lệ thuận với sản lượng. Ví dụ: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí điện nước trong quá trình sản xuất, chi phí vận chuyển sản phẩm,…

Chi phí sản xuất gián tiếp là những chi phí chung phát sinh không liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, nhưng lại ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất. Đây là các khoản chi phí không thể được phân bổ cho từng sản phẩm cụ thể. Ví dụ: chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí thuê nhà xưởng, chi phí bảo trì máy móc thiết bị, chi phí quản lý và bán hàng.

Cách tính toán chi phí sản xuất trực tiếp

Chi phí sản xuất trực tiếp bao gồm những gì?

Cách tính chi phí sản xuất có thể biến đổi tùy vào các loại sản phẩm hoặc dịch vụ, ngành nghề, tuy nhiên dưới đây là một số công thức tính cơ bản:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong những khoản chi phí quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí này liên quan đến các vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Những chi phí này có thể xác định định lượng sử dụng cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Công thức tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = Số lượng vật liệu trực tiếp sử dụng x Đơn giá vật liệu trực tiếp

Ví dụ: Một công ty sản xuất bánh quy sử dụng 1.000 kg bột mì để sản xuất 1.000 chiếc bánh quy. Đơn giá bột mì là 10.000 đồng/kg. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho 1.000 chiếc bánh quy là:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = 1.000 kg x 10.000 đồng/kg = 10.000.000 đồng

Chi phí lao động trực tiếp

Chi phí lao động trực tiếp là chi phí liên quan đến lao động được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí này có thể được định lượng một cách dễ dàng, có mối quan hệ mật thiết với sản phẩm và dịch vụ cung cấp và có tác động đến giá thành sản phẩm.

Công thức tính chi phí lao động trực tiếp

Chi phí lao động trực tiếp = Số giờ lao động trực tiếp x Mức lương trung bình lao động trực tiếp

Ví dụ: Một công ty sản xuất quần áo sử dụng 100 giờ lao động của công nhân may để sản xuất 100 chiếc áo. Mức lương trung bình của công nhân may là 50.000 đồng/giờ. Chi phí lao động trực tiếp cho 100 chiếc áo là:

Chi phí lao động trực tiếp = 100 giờ x 50.000 đồng/giờ = 5.000.000 đồng

Tổng chi phí sản xuất trực tiếp

Tổng chi phí sản xuất trực tiếp là tổng tất cả chi phí liên quan đến các yếu tố trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp. Tổng chi phí sản xuất là một  hệ sô quan trọng trong đánh giá hiệu quả sản xuất, cần theo dõi và phân tích  có thể giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Công thức tính tổng chi phí sản xuất trực tiếp

Tổng chi phí sản xuất trực tiếp = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí lao động trực tiếp.

Ví dụ: Giả sử một công ty sản xuất quần áo có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 10.000.000 đồng và chi phí lao động trực tiếp là 5.000.000 đồng. Tổng chi phí sản xuất trực tiếp cho 100 chiếc áo là:

Tổng chi phí sản xuất trực tiếp = 10.000.000 đồng + 5.000.000 đồng = 15.000.000 đồng

Chi phí sản xuất trực tiếp trung bình

Chi phí sản xuất trực tiếp trung bình là tổng chi phí sản xuất trực tiếp chia cho số lượng sản phẩm. Chi phí này được doanh nghiệp sử dụng để so sánh hiệu quả với các doanh nghiệp khác trong ngành hoặc có thể theo dõi được hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp theo thời gian.

Bên cạnh đó chi phí sản xuất trung bình còn hỗ trợ một phần giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và dự toán chi phí sản xuất, định giá sản phẩm.

Công thức tính chi phí sản xuất trực tiếp trung bình

Chi phí sản xuất trực tiếp trung bình = Tổng chi phí sản xuất trực tiếp / Số lượng sản phẩm

Ví dụ: Giả sử một công ty sản xuất quần áo có tổng chi phí sản xuất trực tiếp là 15.000.000 đồng và sản xuất được 100 chiếc áo. Chi phí sản xuất trực tiếp trung bình cho 1 chiếc áo là:

Chi phí sản xuất trực tiếp trung bình = 15.000.000 đồng / 100 chiếc = 150.000 đồng/chiếc

Những sai lầm thường gặp khi tính toán chi phí sản xuất trực tiếp

Chi phí sản xuất là một trong những yếu tố quyết định đến lợi nhuận và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy việc xác định chi phí và tính toán chính xác vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong thực tế quá trình tính toán doanh nghiệp có thể mắc một số sai lầm thường gặp cần tránh để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý chi phí. Dưới đây là những sai lầm thường gặp khi tính toán chi phí sản xuất trực tiếp:

Không tính toán đầy đủ các khoản chi phí trực tiếp: Một trong những sai lầm thường gặp nhất khi tính toán chi phí sản xuất trực tiếp là không tính toán đầy đủ các khoản chi phí trực tiếp. Có thể bỏ sót các khoản chi phí như hao mòn máy móc, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu, phân loại chưa chính xác hoặc sử dụng giá trị ước tính…Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp không thể đánh giá chính xác hiệu quả của quá trình sản xuất và tìm cách tối ưu hóa chi phí.

Phân bổ sai các khoản chi phí gián tiếp: Nếu không phân bổ chính xác các khoản chi phí gián tiếp cho từng sản phẩm, doanh nghiệp sẽ không thể tính toán được chi phí sản xuất trực tiếp một cách chính xác. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm về giá thành sản phẩm và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Không cập nhật thường xuyên các khoản chi phí: Một số doanh nghiệp không cập nhật thường xuyên các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp, dẫn đến việc tính toán chi phí sản xuất không chính xác. Điều này có thể gây ra sự sai lệch trong quá trình quản lý chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhà quản lý sản xuất chịu trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán các chi phí sản xuất trực tiếp cho sản phẩm hoặc trong từng giai đoạn sản xuất.Vì vậy cần lưu ý trong công tác thu thập dữ liệu về chi phí sản xuất thực tế, phân tích và đánh giá chính xác. Từ đó tiến hành báo cáo và đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí phù hợp hạn chế mắc sai lầm trong tính toán các chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất trực tiếp

Chi phí sản xuất trực tiếp là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất và tìm cách tối ưu hóa chi phí. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất trực tiếp mà doanh nghiệp cần lưu ý để có thể quản lý và điều chỉnh chi phí một cách hiệu quả. Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất trực tiếp:

Quy mô sản xuất: Quy mô sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất trực tiếp. Khi quy mô sản xuất tăng lên, chi phí sản xuất trực tiếp  có thể sẽ giảm khi doanh nghiệp có thể mua số lượng nguyên vật liệu với chi phí rẻ hơn. Doanh nghiệp có thể tận dụng quy mô sản xuất sử dụng máy móc một cách hiệu quả hơn, giảm được chi phí khấu hao trên từng đơn vị sản phẩm, nâng cao được năng suất lao động. Ngược lại, khi quy mô sản xuất nhỏ, chi phí sản xuất trực tiếp sẽ tăng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến chi phí phí quản lý nhằm đạt được hiệu quả tốt hơn,

Công nghệ sản xuất: Công nghệ sản xuất cũng có vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến chi phí sản xuất trực tiếp. Nếu doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến, chi phí sản xuất trực tiếp sẽ giảm do được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất trực tiếp sẽ tăng lên do tốn nhiều thời gian và nhân công hơn.

Chất lượng nguyên vật liệu: Chất lượng nguyên vật liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và tỷ lệ phế phẩm. Doanh nghiệp cần lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu phù hợp để đảm bảo hiệu quả sản xuất tốt, giảm được chi phí kiểm tra và sàng lọc bạn đầu. Nếu doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu chất lượng kém, chi phí sản xuất trực tiếp sẽ tăng lên do phải thực hiện nhiều công đoạn kiểm tra và tái sản xuất.

Quy trình sản xuất: Việc doanh nghiệp thường xuyên đánh giá và cải tiến quy trình sản xuất giúp tối ưu chi phí sản xuất trực tiếp khi tiết kiệm được nguồn nguyên liệu, thời gian , nhân công sản xuất dẫn đến giảm chi phí sản xuất trực tiếp sản phẩm, nâng cao năng suất.

Bên cạnh các yếu tố trên thì yếu tố lao động,hay biến động thị trường,các chính sách của chính phủ, cũng tác động đáng kể đến chi phí sản xuất trực tiếp.

Cách tối ưu chi phí sản xuất trực tiếp

Cách giảm chi phí sản xuất

Tối ưu chi phí sản xuất là một quá trình liên tục và thường xuyên, đòi hỏi sự nỗ lực từ ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên tại doanh nghiệp. Để tối ưu hóa chi phí sản xuất trực tiếp, doanh nghiệp cần thực hiện một số biện pháp và áp dụng các chiến lược quản lý chi phí hiệu quả. Dưới đây là những cách tối ưu chi phí sản xuất trực tiếp mà doanh nghiệp có thể áp dụng:

Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, Để giảm chi phí sản xuất trực tiếp, doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách loại bỏ các bước không cần thiết và tối giản hóa các bước cần thiết. Điều này giúp giảm thời gian và nhân công, từ đó giảm chi phí sản xuất trực tiếp.

Cắt giảm lãng phí: Lãng phí trong sản xuất có thể tồn tại ở mọi góc độ của quy trình sản xuất. Từ việc sử dụng nguyên liệu không hiệu quả, quy trình sản xuất không được tối ưu hóa, quản lý hàng tồn cho tới máy móc dừng hoạt động không theo kế hoạch (thời gian máy chết),…. Mỗi lãng phí nhỏ nhặt đều ẩn chứa trong mình một lớn lên lãng phí lớn, khiến cho chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Các doanh nghiệp có thể cắt giảm lãng phí thông qua áp dụng Lean Manufacturing hoặc hiện đại hơn là cải tiến thông qua các dự án Lean Six Sigma.

Đầu tư vào công nghệ hiện đại: Sử dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm chi phí sản xuất trực tiếp khi tiết kiệm được thời gian sản xuất và chi phí nhân công. Bên cạnh đó cũng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động.

Tìm kiếm nhà cung cấp có giá tốt: Một trong những cách hiệu quả để giảm chi phí sản xuất trực tiếp là tìm kiếm nhà cung cấp có giá tốt và chất lượng đảm bảo. Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu và giảm tổng chi phí sản xuất.

Quản lý nhân viên hiệu quả: Quản lý nhân viên hiệu quả giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sự sử dụng lao động và giảm chi phí nhân công trực tiếp. Doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp như đào tạo nhân viên, tăng cường sự hợp tác giữa các bộ phận để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Có thể thấy chi phí trực tiếp sản xuất có vai trò quan trọng đối với hiệu quả sản xuất tại doanh nghiệp. Là một trong những yếu tố quan trọng để tính giá thành sản phẩm. Bên cạnh xác định chính xác các nguồn chi phí, thì để đạt được hiệu quả tối ưu, cần theo dõi và phân tích các yếu tố, áp dụng các phương pháp cải tiến nhằm loại bỏ các lãng phí không cần thiết. Lean Manufacturing là một phương pháp quản trị hiện đại đang sử dụng rộng rãi ngày nay, một cách hiệu quả giúp giảm chi phí sản xuất và cải thiện hoạt động bằng cách xác định và loại bõ các các lãng phí không cần thiết, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hay Lean Six Sigma cũng là phương pháp áp dụng nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm tập trung vào việc giảm thiểu sai sót, tăng hiệu quả sản xuất, tạo được sự ổn định và chất lượng cao, ngoài ra còn có thể áp dụng một số phương pháp khác như ERP, JIT, MRP,…

Kết luận

Trong kinh doanh và sản xuất, việc quản lý chi phí là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao. Chi phí sản xuất trực tiếp là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất và tìm cách tối ưu hóa chi phí. Nhà quản lý sản xuất là người đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán chi phí sản xuất cũng như lập kế hoạch sản xuất. Việc hiểu rõ về khái niệm và tính toán chính xác cũng như áp dụng các biện pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất trực tiếp, cải tiến hiệu quả quy trình sản xuất là điều vô cùng cần thiết giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hy vọng qua bài viết này, có thể chia sẽ với quý đọc giả tầm quan trọng của chi phí sản xuất trực tiếp trong quá trình sản xuất, cũng như áp dụng tính toán chi phí một cách chính xác và phù hợp .

Với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc cập nhật kiến thức liên tục và áp dụng vào hệ thống quản lý sản xuất là điều vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng đó, Viện IRTC đã không ngừng tìm hiểu và cho ra đời các khóa học liên quan nhằm cung cấp giải pháp tối ưu giúp học viên và doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và khả năng quản lý sản xuất hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với IRTC qua Hotline 0902 419 079 để được tư vấn về chương trình đào tạo phù hợp. Đội ngũ tư vấn của IRTC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp và học viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *