Blog Post

ERP trong sản xuất là gì? Các tính năng chính của ERP trong sản xuất

Nếu bạn là một doanh nghiệp trong ngành sản xuất, chắc chắn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ “ERP”. Đây là một hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các công ty sản xuất, là một giải pháp hiệu quả để quản lý và tối ưu hóa […]

xem thêm

Mô hình xương cá trong giải quyết vấn đề: Nguyên tắc hoạt động và ứng dụng trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh và sản xuất, các vấn đề bất lợi có thể sảy ra dưới nhiều dạng khác nhau tạo ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Để có thể giải quyết và ngăn các vấn đề này sảy ra trong tương lai, doanh nghiệp cầm xác định được nguyên nhân của vấn đề. […]

xem thêm

Các Yếu Tố Nguy Hiểm Trong Sản Xuất và tầm quan trọng của HSE và Quản lý ISO 45001 tại nơi làm việc

Các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc là những yếu tố được xác định trong môi trường làm việc. Những mối nguy hiểm này có thể gây thương tích, bệnh tật nguy hiểm cho người lao động và thiệt hại về tài sản và môi trường. Yếu tố nguy hiểm là yếu tố […]

xem thêm